Miejski Zespół Żłobków w Lublinie informuje, że:

  • Dnia 31.05.2019r.  nastąpi ogłoszenie wyników naboru  do lubelskich żłobków publicznych Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  na rok żłobkowy 2019/2020;
  • informacje będzie można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zespołu Żłobków lub  żłobkach;
  • wyniki naboru będą również przekazywane telefonicznie (po weryfikacji danych).

 


W okresie pełnienia dyżuru przez żłobki w lipcu i w sierpniu zapraszamy rodziców do dyrekcji żłobków w celu zawarcia umów na świadczenie usług opiekuńczo-edukacyjnych w nowym roku żłobkowym. Umowa będzie podpisana w żłobku, do którego dziecko zostało przyjęte. Wykaz żłobków pełniących dyżury znajdą Państwo w zakładce dokumenty lub po kliknięciu tutaj

 


Miejski Zespół Żłobków w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie „Żłobek bez barier” (RPLU.09.04.00-06-0032/17)

 

error: Content is protected !!