Pielęgniarka w żłobku jest odpowiedzialna za stan higieniczny, żywienie, pielęgnację dziecka oraz edukacje zdrowotną.

Prowadzi badania przesiewowe (pomiary antropometryczne ciężaru ciała, wzrostu, obliczanie centyli, obserwacja postawy ciała, wzroku, słuchu, uzębienia).

Nadzoruje stan higieniczny dzieci i pomieszczeń żłobka (kształtowanie nawyków higienicznych, pielęgnacja wrażliwej skóry małego dziecka, przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w pomieszczeniach żłobka, profilaktyka zakażeń wewnątrzzakładowych). Zapewnia bezpieczeństwo dzieciom poprzez dbanie o odpowiedni dobór zabaweki ich stan ( zabawki z atestem, nieuszkodzone, sprzęt nieuszkodzony).

Prowadzi nadzór nad żywieniem dzieci oraz pracą kuchni poprzez układanie jadłospisu (zwraca się baczną uwagę na prawidłowe i zróżnicowane żywienie szczególnie niemowląt i dzieci przebywających na dietach eliminacyjnych), dbałość o estetykę podawania posiłków, czuwanie nad prawidłowym sposobem karmienia dzieci.

Ważną rolą pielęgniarki jest również edukacja zdrowotna personelu i rodziców, promowanie zdrowia wśród dzieci, udzielanie porad dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych a także szkolenia wewnątrzzakładowe personelu.

Wróć

error: Content is protected !!