Podstawowym zadaniem opiekunki jest zapewnienie dziecku troskliwej i bezpiecznej opieki oraz dbanie o higienę fizyczną i psychiczną, tworzenie więzi emocjonalnej z dzieckiem poprzez bliski kontakt w codziennych czynnościach.

Dbanie o zapełnienie czasu z uwzględnieniem najważniejszych potrzeb psychicznych dziecka, organizowanie zabaw dostosowanych do wieku rozwojowego, pozwalających na ekspresję fizyczną i emocjonalną, rozwijających mowę i myślenie, uczących nowych umiejętności.

Praca z najmłodszymi dziećmi polega na zapewnieniu odpowiednich warunków do rozwoju ruchowego, poprzez swobodne pełzanie, raczkowanie, manipulację przystosowanymi zabawkami (używamy grzechotek, gryzaków, miękkich klocków, piramid i wież, zabawek interakcyjnych i wielu innych). Ważną rolę odgrywa postawa opiekunki, która pracując z dzieckiem wykorzystuje własną mimikę, gest, ton głosu.

W starszych grupach opiekunki oprócz pielęgnacji i higieny organizują szereg zabaw ruchowych, muzycznych, plastycznych, dydaktycznych nawiązujących do znanych i lubianych przez dzieci tematów.

Nasze opiekunki konsultują się z rodzicami i opiekunami dzieci w sprawach dotyczących pielęgnacji, żywienia, wypoczynku opieki i wychowania.

Współpracują z psychologiem w zakresie charakteru prowadzonych zabaw ich wpływu na rozwój indywidualny dziecka oraz jego umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej.

error: Content is protected !!