Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie ważny od dnia 30.09.2019

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie

Schemat graficzny struktury organizacyjnej Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.pdf

Opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin

Opłaty za pobyt dzieci w żłobkach – Uchwała nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dn. 21 IV 2011

Opłaty za pobyt dzieci w żłobkach – Uchwała nr 1180/XLVI/2018 Rady Miasta Lublin z dn. 28 VI 2018

Opłaty za pobyt dzieci w żłobkach – Uchwała nr 461/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dn. 21 XI 2019

Informacja o opłatach za pobyt dzieci w żłobkach Miejskiego Zespołu Żłobków na rok 2022

Informacja o opłatach za pobyt dzieci w żłobkach Miejskiego Zespołu Żłobków na rok 2022

Statut Żłobków

Statut Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie

Statut Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie – Uaktualnienie

Statut Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie – z dnia 04.12.2019 r.

Regulaminy żłobków

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie z dnia 208.02.2018 r.w sprawie wprowadzenia “Procedury rekrutacji dzieci do żłobków wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie”, “Regulaminu żłobka nr 1, nr 4, nr 5,  nr 6, nr 7, nr 8” oraz “Regulaminu żłobka nr 2 i nr 3”

Regulamin Żłobka Nr 1 4 5 6 7 8

Regulamin Żłobka Nr 2 3

Regulamin Żłobka Nr 9

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z monitoringu wizyjnego w żłobkach podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie z dnia 7 grudnia 2016 r.w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu korzystania z monitoringu wizyjnego w żłobkach podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie

Regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego w żłobkach podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie

Zarządzenie wprowadzające “Polityki ochrony dzieci w żłobkach podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie”

Polityka ochrony dzieci w żłobkach podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie

Zarządzenie wprowadzające zmiany “Polityki ochrony dzieci w żłobkach podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie”

Do odczytania powyższych dokumentów w formacie pdf (portable dokument format) należy mieć zainstalowany program np. Acrobat Reader, Foxit Reader itp.

error: Content is protected !!