Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie ważny od dnia 30.09.2019

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie

Schemat graficzny struktury organizacyjnej Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.pdf

Opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin

Opłaty za pobyt dzieci w żłobkach – Uchwała nr 1272/XLII/2022 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 8 września 2022 r.

Statut Żłobków

UCHWAŁA NR1015/XXXII/2021 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 21.11.2021 r.

Statut Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie – z dnia 04.12.2019 r.

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z monitoringu wizyjnego w żłobkach podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie z dnia 7 grudnia 2016 r.w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu korzystania z monitoringu wizyjnego w żłobkach podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie

Regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego w żłobkach podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie

Zarządzenie wprowadzające “Polityki ochrony dzieci w żłobkach podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie”

Polityka ochrony dzieci w żłobkach podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie

Zarządzenie wprowadzające zmiany “Polityki ochrony dzieci w żłobkach podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie”

Do odczytania powyższych dokumentów w formacie pdf (portable dokument format) należy mieć zainstalowany program np. Acrobat Reader, Foxit Reader itp.

WordPress PopUp Plugin
error: Content is protected !!