Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o telefoniczny kontakt z dyrektorem placówki w celu ustalenia terminu uzupełnienia dokumentów i podpisania umowy.

Przypominamy, że warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie dokumentów w żłobku, zgodnie z oświadczeniem złożonym na indywidualnym koncie na platformie NABÓR 2023.

Brakujące dokumenty potwierdzające fakt :

  • zatrudnienia/nauki (pieczątka na wydrukowanym wniosku, zaświadczenie od pracodawcy, wyciąg z CEIDG),
  • rozliczenia podatku w Lublinie (na podstawie pierwszej strony złożonego zeznania podatkowego ),
  • przebytych szczepień – książeczka zdrowia, karta szczepień

proszę dostarczyć w dniu podpisywania umowy do żłobka.

W celu usprawnienia wizyt w żłobku prosimy o uzupełnienie wcześniej wydrukowanych dwóch egzemplarzy umowy wraz z załącznikami (klauzule i zgody) oraz podpisanie wszystkich dokumentów przez rodziców /opiekunów prawnych.

Przypominamy także:

Przed podpisaniem umowy w sprawie korzystania z usług żłobka, rodzic zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie pochodzące od lekarza pediatry lub lekarza specjalisty, pod opieką którego dziecko się znajduje o możliwości uczęszczania dziecka do żłobka (wraz z informacją o alergiach, uczuleniach, chorobach przewlekłych etc.) lub złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.

 

  • Umowa obowiązująca od Wrzesień 2023
  1. Umowa 2023-2024
  2. Klauzule do Umowy
error: Content is protected !!