>  NABÓR DO ŻŁOBKA 2024   <

 

Pierwszy krok w poszukiwaniu żłobka, czyli wykaz lubelskich placówek.

Jeżeli szukasz dla dziecka żłobka w swoim mieście i chcesz poznać jego lokalizację i podstawowe dane, zapraszamy do obejrzenia wykazu w zakładce Żłobki!

 

Nowa procedura rekrutacji obowiązująca od 06.05.2020 r.

procedura rekrutacji do żłobków publicznych wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, wprowadzona zarządzenie wewnętrznym nr 13/2020 Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w  Lublinie.

Regulaminy żłobków:  Regulamin Żłobków Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8  i  Regulamin Żłobka nr 9

Do odczytania powyższych dokumentów w formacie pdf (portable document format) należy mieć zainstalowany program np. Acrobat Reader, Foxit Reader itp.
W przypadku braku możliwości skorzystania z Internetu, MZŻ umożliwi dostęp do urządzenia informatycznego w biurze Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie przy ul. Wolskiej 5.
  • Umowa obowiązująca od Wrzesień 2023
  1. Umowa 2023-2024
  2. Klauzule do Umowy

_________________________________________________________________________________

W przypadku odstąpienia od umowy bądź zwrotu nadpłaty za żłobek, prosimy o uzupełnienie dokumentów, podpisanie ich a następnie przesłanie skanów tych dokumentów na adres mailowy żłobka do którego dziecko uczęszcza.

Dokumenty do pobrania:

Żłobkowe zasady, czyli co należy przynieść do placówki.

1. Dzieci są przyprowadzane do żłobka w godzinach porannych  dogodnych dla rodziców/opiekunów, po wcześniejszym poinformowaniu opiekunek na grupie.

2. Rodzice/opiekunowie powinni przynieść do żłobka:
– obuwie i ubranie na zmianę
– pampersy
– chusteczki higieniczne
– szczoteczkę do zębów /najlepiej podpisaną/ i podpisany kubek

3. Aby rozstanie z domowym klimatem było mniej odczuwalne wskazane jest aby dziecko przyniosło ze sobą: swojego pluszaka, poduszeczkę lub smoczek.

4. Dzieci w żłobku posiadają własną szafkę na ubranie i własne łóżeczko z pościelą.

5. W razie potrzeby układamy dziecko do snu indywidualnie do jego wymagań /gdy jest senne/, niezależnie od pory leżakowania.

6. Zważając na bezpieczeństwo maluchów prosimy nie dawać  dzieciom małych ozdób np. kolczyków, spinek itp.

7. Aby pomóc rodzicom/opiekunom zmniejszyć stres związany oddaniem pociechy do żłobka polecamy artykuły pań psycholog z zakładki Porady : „Przygotuj dziecko do żłobka”, ”Adaptacja dziecka do żłobka”

8. W placówkach realizujemy różnorodne programy profilaktyczne:
– zapobiegania wadom postawy
– zapobiegania wadom zgryzu i wymowy
– zapobiegania próchnicy

9. Przy okazji propagowania zdrowych nawyków żywieniowych i dbania o prawidłową higienę jamy ustnej, bardzo prosimy by rodzice/opiekunowie nie zostawiali dziecku słodyczy ponieważ wywołuje to konflikty między dziećmi.

Żłobkowe posiłki

Pełny zakres posiłków w żłobku obejmuje: I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek.
Dzienna stawka pełnego zakresu żywienia wynosi 10,00 zł.

 

Formy współpracy ze żłobkiem

1. W żłobku działa Rada Rodziców. Stanowi ona reprezentację rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do placówki.
2. Rodzice/opiekunowie mają prawo m.in. do informacji na temat postępów dziecka i porad w zakresie pracy z dzieckiem, a także konsultacji z opiekunem dziecka w zakresie pracy z dzieckiem oraz kontaktu z  psychologiem.

Opłaty za pobyt w żłobku

Minimalne wynagrodzenia za pracę od 01 stycznia 2024 roku wynosi: 4242,00 zł, a zatem opłata za czesne od 1 stycznia 2024 roku wynosi miesięcznie 10% obowiązującego minimalnego  wynagrodzenia: 424,20 zł.

Opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę tj.: 106,05 zł.

Stawka dzienna dla wszystkich żłobków z tytułu wyżywienia wynosi: 10,00 zł.

 

Opłaty prosimy wpłacać na konto bankowe: Pekao S.A 19 1240 1503 1111 0010 0150 4791 zaznaczając w tytule:
– imię i nazwisko dziecka
– numer ewidencyjny dziecka
– miesiąc za który dokonuje się wpłatę

Zapraszamy na strony www lubelskich żłobków!

error: Content is protected !!