Kierując się dobrem dziecka, jego bezpieczeństwem, prawidłowym rozwojem psychofizycznym staramy się stworzyć jak najlepsze warunki oraz atmosferę do zaspokojenia najważniejszych potrzeb psychicznych oraz rozwojowych dziecka. Z uwagi na to w lubelskich żłobkach zatrudniona jest profesjonalna i wykwalifikowana kadra osób sprawujących codzienną opiekę nad maluchami.

Największą jej grupę stanowią opiekunki dziecięce posiadające specjalistyczną wiedzą na temat pielęgnacji, opieki, zabawy, wychowania. Dbają one o bezpieczeństwo, pielęgnację, wspaniałą atmosferę a przede wszystkim o różnorodnie spędzony czas zabawy. Zwracają szczególną uwagę na to, aby nasze dzieci w ciągu dnia doświadczały wielu wyjątkowych przeżyć sensorycznych, motorycznych, edukacyjnych, społeczno-emocjonalnych, które stymulują globalny rozwój dziecka.

Nad codzienną opieką zdrowotną, higieniczną, żywieniową czuwa pielęgniarka, zatrudniona w każdym z naszych żłobków. Prowadzi dokumentację dzieci w sprawach chorób, pomiarów antropometrycznych, nadzór nad sposobami podawania i przyrządzania posiłków, ze szczególną dbałością o diety dla maluszków.

Nad prawidłowym rozwojem dziecka czuwa psycholog obecny w każdym ze żłobków w wyznaczonym dniu tygodnia. Dba on o harmonijny rozwój i stymulację sfer fizycznej, poznawczej, intelektualnej, społecznej, emocjonalnej. Prowadzi systematyczne konsultacje z rodzicami dotyczące funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej oraz trudności rozwojowych i pojawiających się zaburzeń zachowania.

Z uwagi na duże potrzeby aktywności ruchowej naszych maluchów, spontaniczne reakcje na muzykę, chęć podskakiwania w rytm piosenek, nasze żłobki zatrudniają wykwalifikowanych rytmików. W przypadku jeśli rodzic wyraża chęć, dziecko może uczęszczać na dodatkowe zajęcia płatne. Zajęcia odbywają się na grupach II i III dwa razy w tygodniu. Są one wspaniałą okazją do ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, poczucia własnego ciała, ekspresji mimicznej, analizatora słuchowego.

Z uwagi na spore zainteresowanie rodziców językami obcymi zatrudniamy też lektorów języka angielskiego, młode, miłe Panie prowadzą zajęcia raz w tygodniu bawiąc i ucząc jednocześnie.

 

 

Wordpress Popup Plugin Free
error: Content is protected !!