Rozstrzygnięcie konkursów

Super Żłobek Roku 2017- Żłobek przyjazny dziecku i rodzinie”

Super Opiekun 2017- Małe dziecko nasza inspiracja”

organizowanych przez Miejski Zespół Żłobków w Lublinie

12 lutego 2018 roku o godz. 14.30 w Sali Trybunalskiej Trybunału Koronnego w Lublinie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w V, jubileuszowej edycji konkursów Super Opiekun 2017 i Super Żłobek Roku 2017.

W konkursie Super Opiekun brało udział 16 opiekunek, zatrudnionych w żłobkach podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie. Na podstawie wyników dwóch etapów konkursu – testu wiedzy i autoprezentacji uczestników, komisja konkursowa wyłoniła 6 laureatek.

W tegorocznej edycji konkursu tytuł Super Opiekuna zdobyła

Ewa Stec ze żłobka nr 3

Nagrodzone zostały również:

II miejsce – Anna Jarszak ze żłobka nr 3

III miejsce ex aequo – Agnieszka Gorzym ze żłobka nr 1 oraz Magdalena Szyszka ze żłobka nr 3

Wyróżnienia: Magdalena Alsahwi ze żłobka nr 5 oraz Edyta Kostyła ze żłobka nr 7

Zwycięzca konkursu Super Żłobek Roku 2017 wyłoniony został na podstawie ocen dokonywanych w anonimowej ankiecie przez rodziców dzieci uczęszczających do lubelskich żłobków publicznych. Pytania ankiety dotyczyły jakości sprawowanej w żłobku opieki, a szczególnie realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych, postaw opiekunów i dyrektora, inicjatyw i uroczystości odbywających się w placówce, a także warunków i aranżacji przestrzeni w żłobku i wokół niego, realizowania zasad zdrowego żywienia oraz możliwości korzystania z porad specjalistów.

W tegorocznej edycji konkursu Tytuł Super Żłobek Roku 2017 roku zdobył

Żłobek nr 3 przy ulicy Wolskiej 5 w Lublinie

Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje oraz życzenia satysfakcji z codziennej z pracy i dalszych sukcesów zawodowych.

WordPress PopUp Plugin
error: Content is protected !!