Otwarty konkurs na prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie w roku 2023 – 2024.
Otwarty konkurs na prowadzenie zajęć z nauki tańca, języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie w roku 2023 – 2024.
Otwarty konkurs na prowadzenie zajęć z  języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie w okresie Styczeń- Czerwiec 2022 – 2023.
Otwarty konkurs na prowadzenie zajęć z nauki tańca, języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie w roku 2022 – 2023.
Otwarty konkurs na prowadzenie zajęć z rytmiki, nauki tańca, języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie w roku 2022 – 2023.
Otwarty konkurs na prowadzenie zajęć z rytmiki, nauki tańca, języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie w roku 2021 – 2022.
Otwarty konkurs na prowadzenie zajęć z rytmiki, nauki tańca, języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie w roku 2020 – 2021.
Otwarty konkurs na prowadzenie zajęć z dogoterapii   dla dzieci uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie w roku 2019 – 2020.
Otwarty konkurs na prowadzenie zajęć rytmiki i logopedii   dla dzieci uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie w roku 2019 – 2020.
Otwarty konkurs na prowadzenie zajęć rytmiki, nauki tańca, języka angielskiego i logopedii   dla dzieci uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie w roku 2019 – 2020.

Załączniki do regulaminu

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie zajęć rytmiki, nauki tańca, logopedii i języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie w roku 2018 – 2019.
Otwarty konkurs na prowadzenie zajęć rytmiki, nauki tańca, logopedii i języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie w roku 2018 – 2019.

Załącznik do regulaminu


Otwarty konkurs na prowadzenie zajęć rytmiki, nauki tańca, logopedii i języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie w roku 2017 – 2018.

Regulamin

Załącznik do składania ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie zajęć rytmiki, nauki tańca, logopedii i języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie w roku 2016 – 2017.
Otwarty konkurs na prowadzenie zajęć rytmiki, nauki tańca, logopedii i języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie w roku 2016 – 2017.

Regulamin

Załącznik do składania ofert.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie zajęć rytmiki, nauki tańca, logopedii i języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie w roku 2015 – 2016.
Otwarty konkurs na prowadzenie zajęć rytmiki, nauki tańca, logopedii i języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie w roku 2015 – 2016.
Informacja o wynikach postępowania dotyczącą zapytania ofertowego na dostawę samochodu.
error: Content is protected !!