Rok 2023

Zapytanie ofertowe na  sukcesywną dostawę soli do zmiękczania wody lub tabletki solne do systemu uzdatniania wody w opakowaniu po 25 kg nr sprawy MZŻ. 252-18/23
Zapytanie ofertowe na  usługę sukcesywnego odbioru i wywozu odpadów komunalnych nr sprawy MZŻ. 252-17/23
Zapytanie ofertowe na  sukcesywną dostawę soli do zmiękczania wody lub tabletki solne do systemu uzdatniania wody w opakowaniu po 25 kg nr sprawy MZŻ. 252-16/23
Zapytanie ofertowe na  sukcesywną dostawę soli do zmiękczania wody lub tabletki solne do systemu uzdatniania wody w opakowaniu po 25 kg nr sprawy MZŻ. 252-15/23
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków czystości do biura i placówek MZŻ w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-14/23
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę chemii profesionalnej do placówek i biura Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-13/23
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wycieczki autokarowej w Góry Świętokrzyskie MZZ w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-12/23
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wycieczki autokarowej w Góry Świętokrzyskie MZZ w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-11/23
Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie NNW dla dzieci uczęszczających do placówek MZZ w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-10/23
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w MZŻ tj. Żłobek nr 3 w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-9/23
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w MZŻ tj. Żłobek nr 4 w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-8/23
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę owoców sezonowych do dziewięciu placówek MZŻ w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-7/23
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę owoców sezonowych do dziewięciu placówek MZŻ w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-6/23
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8kPa, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucje do ośmiu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-5/23
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8kPa, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucje do Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie tj. do Żłobka nr 9 w Lublinie, mieszczącego się przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-4/23
Zapytanie ofertowe  na dostawę środków czystości w ramach wydatków związanych z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF do placówek MZŻ w Lublinie sprawy MZŻ. 252-3/23
Zapytanie ofertowe na  sukcesywną dostawę soli do zmiękczania wody lub tabletki solne do systemu uzdatniania wody w opakowaniu po 25 kg nr sprawy MZŻ. 252-2/23
Zapytanie ofertowe na  sukcesywną dostawę soli do zmiękczania wody lub tabletki solne do systemu uzdatniania wody w opakowaniu po 25 kg nr sprawy MZŻ. 252-1/23

Rok 2022

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę mrożonek do dziewięciu placówek MZŻ w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-21/22
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę chemii profesionalnej do placówek i biura Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2023
Zapytanie ofertowe  na dostawę środków czystości w ramach wydatków związanych z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF do placówek MZŻ w Lublinie
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę chemii profesionalnej do placówek i biura Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2023
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę chemii użytkowej do placówek i biura Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2023
Zapytanie ofertowe  na dostawę środków czystości w ramach wydatków związanych z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF do placówek MZŻ w Lublinie
Zapytanie ofertowe  na usługę sukcesywnego odbioru i wywozu odpadów komunalnych z placówek MZŻ w Lublinie
Zapytanie ofertowe  na dostawę środków czystości w ramach wydatków związanych z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF do placówek MZŻ w Lublinie
Zapytanie ofertowe  na dostawę środków czystości w ramach wydatków związanych z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF do placówek MZŻ w Lublinie
Zapytanie ofertowe  na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczęszczajacych do poszczególnych placówek MZŻ w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-12/22
Zapytanie ofertowe na  sukcesywną dostawę soli do zmiękczania wody lub tabletki solne do systemu uzdatniania wody w opakowaniu po 25 kg nr sprawy MZŻ. 252-11/22
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8kPa, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucje do Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie tj. do Żłobka nr 9 w Lublinie, mieszczącego się przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8kPa, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucje do ośmiu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-9/22
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8kPa, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucje do Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie tj. do Żłobka nr 9 w Lublinie, mieszczącego się przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8kPa, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucje do ośmiu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-7/22
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8kPa, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucje do Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie tj. do Żłobka nr 9 w Lublinie, mieszczącego się przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8kPa, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucje do ośmiu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-5/22
Zapytanie ofertowe na  sukcesywną dostawę soli do zmiękczania wody lub tabletki solne do systemu uzdatniania wody w opakowaniu po 25 kg nr sprawy MZŻ. 252-4/22
Zapytanie ofertowe na  sukcesywną dostawę soli  tabletkowej po 25 kg nr sprawy MZŻ. 252-3/22
Zapytanie ofertowe na  sukcesywną dostawę soli  tabletkowej po 25 kg nr sprawy MZŻ. 252-2/22
Zapytanie ofertowe na  sukcesywną dostawę soli  tabletkowej po 25 kg nr sprawy MZŻ. 252-1/22
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę użytkowych środków czystości do placówek i biura Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę chemii profesionalnej do placówek i biura Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2022

Rok 2021

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie NNW dla dzieci uczęszczających do placówek MZZ w Lublinie
Zapytanie ofertowe na dostawę środka odkamieniającego 50 g  do Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-7/21
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8kPa, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucje do Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie tj. do Żłobka nr 9 w Lublinie, mieszczącego się przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie
Zapytanie ofertowe na dostawę środka odkamieniającego 50 g  do Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-5/21
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8kPa, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucje do ośmiu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-4/21
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę owoców sezonowych do dziewięciu placówek MZŻ w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-3/21
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę mrożonek do dziewięciu placówek MZŻ w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-2/21
Zapytanie ofertowe na dostawę soli  tabletkowej do zmywarek po 25 kg nr sprawy MZŻ. 252-1/21

Rok 2020

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę mrożonek do dziewięciu placówek MZŻ w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-18/20
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków czystości do biura i placówek MZŻ w Lublinie na rok 2021 nr sprawy MZŻ. 252-17/20
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków czystości do biura i placówek MZŻ w Lublinie na rok 2021 nr sprawy MZŻ. 252-16/20
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę  środków czystości do biura i placówek MZŻ w Lublinie na rok 2021 nr sprawy MZŻ. 252-15/20
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę profesjonalnych środków czystości do biura i placówek MZŻ w Lublinie na rok 2021 nr sprawy MZŻ. 252-14/20
Zapytanie ofertowe  na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczęszczajacych do poszczególnych placówek MZŻ w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-11/20
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę profesjonalnych środków czystości do biura i placówek MZŻ w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-10/20
Zapytanie ofertowe  na ubezpieczenie dzieci uczęszczających do poszczególnych placówek MZŻ w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-9/20
Zapytanie ofertowe  na sukcesywną dostawę owoców sezonowych do placówki MZŻ w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-8/20
Zapytanie ofertowe  na sukcesywną dostawę owoców sezonowych do placówki MZŻ w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-7/20
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę owoców sezonowych do placówek MZŻ w Lublinie nr sprawy MZŻ. 252-6/20
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50), obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do placówki Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie tj. do Żłobka nr 9 w Lublinie, mieszczącego się przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50), obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do placówki Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie tj. do Żłobka nr 9 w Lublinie, mieszczącego się przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E, przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8kPa, do placówki Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie tj. do Żłobka nr 9 w Lublinie przy ul. Zelwerowicza
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E, przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8kPa, do placówki Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie tj. do Żłobka nr 9 w Lublinie przy ul. Zelwerowicza
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8kPa, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucje do siedmiu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie

Rok 2019

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę profesjonalnych środków czystości do placówek i biura Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2020
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę  środków czystości do placówki Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie tj. do Żłobka nr 9 przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie- nr sprawy mzż.252-15/19
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę  środków czystości do placówki Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie tj. do Żłobka nr 9 przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie- nr sprawy mzż.252-14/19
Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzatorów z montażem do pięciu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie nr. sprawy mzż.252-13/19
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę profesjonalnych środków czystości do placówki Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2020
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę profesjonalnych środków czystości do placówki Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2020
Zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzatorów z montażem do pięciu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie nr. sprawy mzż.252-10/19
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę profesjonalnych środków czystości nr. sprawy mzż.252-9/19
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę jaj kurzych do placówki Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie tj. do żłobka nr 9, przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę jaj kurzych do żłobka Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2020
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę profesjonalnych środków czystości do placówek i biura Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2020
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę jaj kurzych do żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2020
Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczęszczających do placówek Miejskiego Zespołu ŻŁobków w Lublinie nr. sprawy mzż.252-4/19
Sukcesywna dostawa owoców sezonowych do placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie nr. sprawy mzż.252-3/19

Materiały do pobrania:

Sukcesywna dostawa owoców sezonowych do placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie nr. sprawy mzż.252-2/19

Materiały do pobrania:

Zorganizowanie wycieczki autokarowej do Wiednia – Bratysławy dla pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie nr. sprawy mzż.252-1/19

Materiały do pobrania: 

Rok 2018

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę produktów dla niemowląt do ŻŁobka 9 Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2019  nr. sprawy mzż.252-25/18

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę produktów dla niemowląt do ŻŁobka 9 Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2019  nr. sprawy mzż.252-24/18

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków czystości do placówek i biura Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2019 nr sprawy MZŻ.252-23/18

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę mięsa świeżego schłodzonego do Żłobka 9 Miejskiego zespołu żłobków w Lublinie na rok 2019 nr sprawy MZŻ.252-20/18

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę mięsa świeżego schłodzonego do Żłobków 1-8 Miejskiego zespołu żłobków w Lublinie na rok 2019 nr sprawy MZŻ.252-19/18

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę pieczywa do żłobka 9  Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2019 – zapytanie II

Informacja o wynikach postępowania do zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę pieczywa do żłobka 9 Miejskiego Zespołu Żłobków na rok 2019 zapytanie II

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę pieczywa do żłobka 9  Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2019 – zapytanie I

Informacja o wynikach postępowania do zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę pieczywa do żłobka 9 Miejskiego Zespołu Żłobków na rok 2019 zapytanie I

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę pieczywa do żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2019

Informacja o wynikach postępowania na sukcesywną dostawę pieczywa do żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2019

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę jaj kurzych do żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2019

Informacja o wynikach postępowania na sukcesywną dostawę jaj kurzych do żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2019

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę produktów dla niemowląt do żłobków Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2019

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę jaj kurzych do żłobka numer 9 – w Lublinie na rok 2019 – Zapytanie II

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę jaj kurzych do żłobka numer 9 – w Lublinie na rok 2019 – Zapytanie I

Informacja o wynikach postępowania na sukcesywną dostawę jaj kurzych do żłobka 9 Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2019 w Lublinie – Zapytanie I

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę profesjonalnych środków czystości do placówek i biura Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2019

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków czystości do placówek i biura Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie – zapytanie IV

Informacja o wynikach postępowania dotyczącą zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę środków czystości do placówek i biura MZŻ w Lublinie (zapytanie IV)

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków czystości do placówek i biura Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie – Żłobek numer 9 (zapytanie II)

Informacja o wynikach postępowania dotyczącą zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę środków czystości do placówek i biura MZŻ w Lublinie – żłobek numer 9 (zapytanie II)

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków czystości do placówek i biura Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie – Żłobek numer 9 (zapytanie I)

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę profesjonalnych środków czystości do placówek i biura Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie

Informacja o wynikach postępowania dotyczącą zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę profesjonalnych środków czystości do placówek i biura MZŻ w Lublinie

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie NNW dla dzieci uczęszczających do placówek MZZ w Lublinie

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na roboty budowlane

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na dostawę owoców sezonowych

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na roboty budowlane

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na dostawę jajek

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na dostawę jajek

Materiały do pobrania:


Rok 2017


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę produktów dla niemowląt

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę jaj kurzych

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na dostawę mrożonek

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na dostawę zabawek

Materiały do pobrania:

Aktualne zapytanie ofertowe na dostawę zabawek

Zapytanie ofertowe na sukcesywną ryb

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę jaj kurzych

Materiały do pobrania:


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę profesjonalnych środków czystości

Materiały do pobrania:

Informacja o wynikach postępowania-pobierz


WordPress PopUp Plugin
error: Content is protected !!