HARMONOGRAMY ŻŁOBKÓW 2022/2023:

Każdy rodzic lub opiekun prawny chcący wziąć udział w zajęciach prowadzonych w żłobku zaplanowanych w harmonogramie powinien uprzednio zamiar ten zgłosić do dyrektora swojego żłobka.

 

error: Content is protected !!