Ważne!

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami dotyczącymi funkcjonowania Miejskiego Zespołu Żłobków w  Lublinie w trakcie epidemii COVID-19

Zarządzenie wewnętrzne wprowadzające procedury w MZŻ

Procedury dotyczące funkcjonowania MZŻ w trakcie COVID-19.

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW W LUBLINIE W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

 

 

  • załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW – ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ŻŁOBKA

OŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW 

error: Content is protected !!