Harmonogram warsztatów psychologicznych
pt. ”Zrozum emocje dziecka, aby wiedzieć jak na nie reagować”
organizowanych przez psychologów MZŻ w okresie marzec-czerwiec 2018
dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobków

Warsztaty psychologiczne pt. ”Zrozum emocje dziecka, aby wiedzieć jak na nie reagować” skierowane są do rodziców dzieci uczęszczających do lubelskich żłobków publicznych. Spotkania organizowane raz w miesiącu mają charakter ćwiczeń, gier grupowych, mini wykładów. Poruszają tematykę rozpoznawania i nazywania trudnych emocji dziecka oraz rozwijania przez rodziców umiejętności rozumienia przeżyć dziecka oraz towarzyszenia i wspierania go w trudnych momentach. Uczestnicy mają okazję praktycznego zmierzenia się z tematem, poprzez poznanie metod i technik reagowania na dziecięcą histerię.

Miejsce

Data

Godzina

Liczebność grupy

Żłobek nr 1
ul. Wileńska 19

16.03. 2018

13.30 – 15.30

8-16 osób

Żłobek nr 3
ul. Wolska 5

13.04. 2018

13.30 – 15.30

8-16 osób

Żłobek nr 5
ul. Sowia 4

18.05. 2018

13.30 – 15.30

8-16 osób

Żłobek nr 7
ul. Braci Wieniawskich 10

15.06. 2018

13.30 – 15.30

8-16 osób

Zgłoszenia prosimy kierować dokonywać na adres mailowy:

warsztaty@zlobki.lublin.eu

W treści wiadomości prosimy podać imię i nazwisko oraz wybrany termin.

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich rodziców, niezależnie od placówki do której uczęszcza dziecko. Spotkania będą organizowane w żłobkach, w których utworzy się grupa min. 8 chętnych rodziców.

WordPress PopUp Plugin
error: Content is protected !!