Wyniki rekrutacji uzupełniającej do żłobków na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice !

Informujemy, że w dniu 19 czerwca br. (piątek) nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie na rok szkolny 2020/2021 i przekazanie wyników naboru.

Indywidualne informacje o wyniku będą w tym dniu w godzinach przedpołudniowych wysyłane w formie wiadomości mailowej do wszystkich rodziców, którzy w sposób prawidłowy wzięli udział w elektronicznej rekrutacji i podali adres mail do kontaktu.

Drugim sposobem uzyskania informacji czy dziecko uzyskało miejsce w żłobku czy nie, jest samodzielne zalogowanie się rodzica na własne konto w systemie rekrutacyjnym.

error: Content is protected !!