Szanowni Rodzice!

Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków informuje, że  od  1 września 2020 r. wszystkie żłobki podległe Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie będą czynne  w godzinach od 6.00 do 17.00.

Pobyt dzieci we wszystkich żłobkach zostanie wydłużony  do godziny 16:30.

Ze względu na covid-19 oraz wytyczne Głównego  Inspektora  Sanitarnego, od godziny 16.30  przeprowadzana będzie dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
w placówkach.

WAŻNE INFORMACJE

  1. Czas pracy wszystkich żłobków miejskich 6.00- 17.00.
  • Dzieci należy przyprowadzać do godz. 8.00, odbierać do godz. 16.30

W związku z COVID-19 prosimy o przyprowadzanie dzieci z uwzględnieniem wydłużonego czasu, aby nie było kolejki przed żłobkiem.

  1. Prosimy:

– nie przynosić do żłobka: jedzenia i picia, zabawek i kocyków,

– koniecznie zapewnić ubrania (cały komplet adekwatny do panujących warunków atmosferycznych ) i obuwie na zmianę,

– zapewnić odpowiedni zapas pieluch, chusteczek higienicznych i nawilżających dla dziecka.

  1. Przy wejściu do żłobka:

– należy zachować dystans społeczny min 1,5 m,

wpuszczanie na teren placówki następuje po dokonaniu pomiaru temperatury dziecku i rodzicowi  przez pracownika żłobka,

– przed pierwszą wizytą należy wypełnić oświadczenie rodziców/opiekunów – zgłoszenie dziecka do żłobka w trakcie epidemii związanej z wirusem sars-cov-2  

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW – ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ŻŁOBKA

– na teren szatni wchodzi ograniczona liczba osób (z dzieckiem może wejść tylko 1 osoba),

– obowiązkowo należy zakładać maseczki oraz dezynfekować dłonie.

  1. Opłaty
  • Czesne -260 zł, wyżywienie 6,50 zł dziennie,
  • Ubezpieczenie COMPENSA -26 zł płatne gotówką do 25.09.2020 r. u dyrektora żłobka.
error: Content is protected !!