Drodzy Rodzicie i Dzieci

Wielkimi krokami zbliża się początek nowego roku żłobkowego. Przyniesie on dużo nowych wyzwań oraz niezapomnianych chwil. Początki roku żłobkowego wiążą się z wieloma emocjami, także z wątpliwościami, niepewnością, ale też nadzieją na miło spędzony, pełen wspólnej zabawy czas. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby stworzyć jak najlepsze warunki do nawiązywania serdecznych relacji, zaspokajać potrzeby fizyczne i emocjonalne dzieci, oswajać z nowym otoczeniem, personelem opiekuńczym, rówieśnikami, salą, zabawkami. W naszej pracy staramy się okazywać dużo troski i ciepła, dawać poczucie bezpieczeństwa, aranżować czas zabawy w sposób różnorodny, najbardziej dla dziecka interesujący i dostosowany do jego wieku. Pragniemy wspomagać rozwój dziecka we wszystkich sferach, uwrażliwiać go na otaczający świat, dostarczać informacji na jego temat, uczyć zachowań społecznych. Aby umożliwić jak najlepszą adaptację dzieciom ważna jest dla nas współpraca z Państwem, jako osobami najbliższymi dzieciom znającymi ich nawyki i upodobania. Wszelkie wskazówki, które zechcą nam Państwo udzielić będą dla nas cenne i pomocne. Do zobaczenia we wrześniu !     

WRZESIEŃ OKRES ADAPTACJI 

Drodzy Rodzice, na początku każdego nowego roku w żłobku, Wasze dzieci przechodzą okres Adaptacji.

         Jest to czas, w którym maluchy przyzwyczajają się do nowego środowiska, otoczenia, cyklu dnia. Poznają sale, pomieszczenia, panie opiekunki oraz siebie nawzajem.

Jest to także czas przyzwyczajania i próby akceptacji zmiany, jaka zaszła w ich dotychczasowym życiu. Dzieci uczą się rozłąki z rodzicami, emocji, uczuć, które temu towarzyszą oraz sposobu poradzenia sobie z tymi odczuciami. Adaptacja jest wielkim przeżyciem dla dziecka, ale także dla samych rodziców, naturalnym są więc reakcje niepokoju, strachu, lęku oraz zmartwienia. Ważne, aby rodzice uświadamiali sobie te emocje i umieli je kontrolować, ponieważ wszystko to, co dotyczy mamy albo taty łatwo przechodzi na ich malucha, który wyczuwając niepokój rodziców sam nie będzie dobrze czuł się w sali zabaw. Okres adaptacji jest etapem przejściowym zależnym od indywidualnych cech każdego dziecka. Ma jednak istotny wpływ na sferę emocjonalną, psychiczną oraz ogólny rozwój osobowościowy.

Rozłąka z rodzicami, tęsknota za nimi, zmiana dotychczasowego otoczenia mogą uaktywnić objawy psychosomatyczne w zachowaniu dzieci.

Do najczęściej występujących możemy zaliczyć:

 • Płacz, Rozdrażnienie, Krzyk histeryczny
 • Labilność emocjonalna, Zmiany nastrojów
 • Trudności ze spaniem: częste wybudzanie się, zrywanie z krzykiem, wiercenie
 • U starszych dzieci: Napady agresji, buntu, sprzeciwy, popychanie, bicie, ciągnięcie za włosy innych
 • Brak apetytu-odmawianie jedzenia
 • Bóle brzucha, Wymioty
 • Cofnięcie nabytych już umiejętności

Aby pomóc Waszemu dziecku jak najłagodniej przejść okres adaptacji pamiętajcie Drodzy Rodzice o kilku ważnych zasadach:

Pozwól płakać swojemu dziecku to zachowanie jest normalnenagromadzone emocje, stres, lęk przed separacją muszą mieć swoje ujście w płaczu dziecka. Poprzez płacz dziecko komunikuje się ze światem, pokazuje jak duża zmiana nastąpiła w jego życiu.

Jeśli tylko jest to możliwe, w początkowym okresie adaptacji(tydzień, dwa)zostawiajcie maluszka w żłobku na kilka godzin– by miał czas przyzwyczaić się do Waszej przedłużającej się nieobecności w sposób stopniowy. Jeśli nie musicie, nie znikajcie od pierwszego dnia na 8 godzin.

Pożegnanie musi trwać jak najkrócejważne, by rozstanie odbyło się szybko i sprawnie. Zbyt długie żegnanie w szatni, dodatkowe przytulenie sprawia, że dziecko koncentruje się na swoich emocjach, swoim płaczu i coraz trudniej jest mu się uspokoić. Przedłużanie chwili pożegnania wzmaga w dziecku niepewność.

Jeśli Wasze dziecko weszło już na salę, nie zaglądajcie, by zobaczyć, co robi, jak się bawi, czy płacze- chcesz dowiedzieć się jak radzi sobie Twoje dziecko, jak się zachowuje, zadzwoń do żłobka, na pewno uzyskasz pełną informację

Pierwsze zetknięcie się dziecka ze żłobkiem jest niewątpliwie wielkim przeżyciem, jednak z każdym kolejnym dniem rozstanie z rodzicem jest coraz mniej bolesne, a zabawy organizowane w sali coraz bardziej atrakcyjne. Napięcie i stres powoli ustępują zainteresowaniu i chęci zabawy.

Jak złagodzić objawy adaptacyjne?

 1. Poświęcaj dużo uwagi
 2. Zaspokajaj potrzeby psychiczne- bliskości, bezpieczeństwa, miłości, troski
 3. Towarzysz dziecku w jego emocjach, wspieraj i uspokajaj
 4. Akceptuj jego trudności oraz niepokój wynikający z poczucia rozłąki
 5. Ważna jest świadomość przyczyn zachowań i reakcji adaptacyjnych dziecka oraz ich przemijania

Wrzesień to przede wszystkim czas poznawania żłobka oraz otoczenia, przyzwyczajanie do rytmu i przebiegu dnia. Poznawanie sal, w których przebywają dzieci- gdzie się bawią, jedzą, leżakują. Oglądanie zabawek i wyposażenia. Poznawanie Pań opiekunek oraz innych dzieci ze swojej grupy.

W tym czasie będziemy się starać stworzyć warunki zbliżone do domowych, zaspokajać wszelkie potrzeby psychiczne dzieci, dbać o ich bezpieczeństwo oraz prawidłowy rozwój.

Przypominamy, że w każdym żłobku pracuje psycholog, który odpowie na Państwa pytania oraz pomoże w łagodnym przejściu okresu adaptacji.

 

error: Content is protected !!